Diş Hekimliği Fakültesi

Kurul/Komisyonlar

Program Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu

Prof. Dr. Tamer Ataoğlu                                   Dekan
Prof. Dr. Önjen Tak                                           Eğitim Başkoordinatörü
Prof. Dr. Subutay Han Altıntaş                       Sınıf 1 Koordinatörü (Türkçe)
Dr. Öğr. Üyesi Kübra Cantürk                         Sınıf 2 Koordinatörü (Türkçe)           
Dr. Öğr. Üyesi Şirin Kıyıcı                                 Sınıf 1 Koordinatörü (İngilizce)
Doç. Dr. Ayfer Atav                                          Sınıf 2 Koordinatörü (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi R Kerem Dedeoğlu                  Sınıf 3 Koordinatörü (İngilizce)
Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Önjen Tak - Eğitim Başkoordinatörü
Prof. Dr. Subutay Han Altıntaş
Prof. Dr. Tuğba Toz Akalın
Doç. Dr. Ayfer Atav
Dr. Öğr Üyesi Neslihan Özdemir
Dr. Öğr Üyesi İpek N Güldiken
Dr. Öğr Üyesi E Nur Kahraman
Dr. Öğr Üyesi Naz Kurt
Dr. Öğr Üyesi Betül Ballı Demirel

Laboratuvar Kurulu

Prof. Dr. Önjen Tak - Eğitim Başkoordinatörü
Dr. Öğr Üyesi Şirin Kıyıcı - Protetik Diş Tedavisi
Dr. Öğr Üyesi Kübra Cantürk - Restoratif Diş Tedavisi
Dr. Öğr Üyesi R Kerem Dedeoğlu - Ağız-Diş-Çene Cerrahisi
Dr. Öğr Üyesi Naz Kurt - Periodontoloji
Dr. Öğr Üyesi Ece Çetin - Ortodonti
Dr. Öğr Üyesi Emre Övsay - Endodonti

Birim Kalite Kurulu

Prof. Dr. Tamer Ataoğlu                                  Dekan
Prof. Dr. Önjen Tak                                          Kalite Komisyonu Birim Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi R Kerem Dedeoğlu                   Birim Kalite Kurul Üyesi
Sude Nihal Kara                                                Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Furkan Atmar                                                   Kalite Elçisi, Tıp Fak Öğrencisi