Diş Hekimliği Fakültesi

Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Önjen Tak - Eğitim Başkoordinatörü
Dr. Öğr Üyesi Şirin Kıyıcı - Üye
Dr. Öğr Üyesi Neslihan Özdemir - Üye
Dr. Öğr Üyesi R Kerem Dedeoğlu - Üye