Diş Hekimliği Fakültesi

Komisyon ve Kurullar

Prof. Dr. Tamer Ataoğlu                             Dekan 

Prof. Dr. Önjen Tak                                     Eğitim Başkoordinatörü

Prof Dr Subutay Han Altıntaş                    Sınıf 1 Koordinatörü (Türkçe)

Dr. Öğr Üyesi Kübra Cantürk                     Sınıf 2 Koordinatörü (Türkçe)

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Kıyıcı                           Sınıf 1 Koordinatörü (İngilizce)

Doç Dr Ayfer Atav                                      Sınıf 2 Koordinatörü (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi R Kerem Dedeoğlu             Sınıf 3 Koordinatörü (İngilizce)

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Prof. Dr. Önjen Tak - Eğitim Başkoordinatörü

Prof. Dr. Subutay Han Altıntaş

Prof. Dr. Tuğba Toz Akalın

Doç. Dr. Ayfer Atav

Dr. Öğr Üyesi Neslihan Özdemir

Dr. Öğr Üyesi İpek N Güldiken

Dr. Öğr Üyesi E Nur Kahraman

Dr. Öğr Üyesi Naz Kurt

Dr. Öğr Üyesi Betül Ballı Demirel

Prof. Dr. Önjen Tak                                    Eğitim Başkoordinatörü

Dr. Öğr Üyesi Şirin Kıyıcı                           Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr Üyesi Kübra Cantürk                    Restoratif Diş Tedavisi

Dr. Öğr Üyesi R Kerem Dedeoğlu             Ağız-Diş-Çene Cerrahisi

Dr. Öğr Üyesi Naz Kurt                              Periodontoloji 

Dr. Öğr Üyesi Begüm Aslan                      Ortodonti

Dr. Öğr Üyesi Emre Övsay                        Endodonti

Prof. Dr. Tamer Ataoğlu                                  Dekan
Prof. Dr. Önjen Tak                                          Kalite Komisyonu Birim Temsilcisi
Dr.Öğr. Üyesi R Kerem Dedeoğlu                   Birim Kalite Kurul Üyesi
Sude Nihal Kara                                              Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Furkan Atmar                                                   Kalite Elçisi, Tıp Fak Öğrencisi

Prof. Dr. Tamer Ataoğlu                              

Prof. Dr. Önjen Tak

Prof. Dr. Tuğba Toz Akalın

Doç Dr Ayfer Atav

Doç Dr M Borga Dönmez

Prof Dr Tamer ATAOĞLU Dekan, Akademik Birim Yöneticisi
Prof Dr Önjen TAK Dekan Yrd, Akademik Birim Temsilcisi
Prof Dr Kenan ARAZ Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Prof Dr Hanefi KURT Bilgi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Prof Dr A Deniz GEMALMAZ İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Prof Dr Doğan DOLANMAZ DEPAD Yönetim Kurulu Üyesi
Doç Dr Ayfer ATAV ATEŞ Akademik Birim Temsilcisi
Doç Dr Özlem OFLEZER Bahçelievler Ağız, Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi
Dr Ertuğrul ÇETİNKAYA Quintessence Publishing Türkiye, Sorumlu Müdür
Dt Efe ÇELEBİ Diş Hekimi, DentGroup Diş Klinikleri Yön. Kurulu Bşk
Dt Mustafa BEKERECİOĞLU Diş Hekimi, Vesta / Vestiyer Akademi
Oğuz AKYÜZ İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan UÇAR DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Ayfer ATEŞ Endodonti AD, (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Şirin KIYICI Protetik Diş Tedavisi AD
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZDEMİR Çocuk Diş Hekimliği AD
Dr. Öğr. Üyesi İpek Necla GÜLDİKEN Ağız, Diş, Çene Cerrahisi AD
Dr. Öğr. Üyesi Emine Nur KAHRAMAN Ağız, Diş, Çene Radyolojisi AD
Dr. Öğr. Üyesi Kübra CANTÜRK Restoratif Diş Tedavisi AD
Dr. Öğr. Üyesi Betül Ballı DEMİREL Ortodonti AD
Dr. Öğr. Üyesi Naz KURT Periodontoloji AD