Faculty of Dentistry

Mission-Vision

Misyon

Bilimsel esaslı, kanıta dayalı ve nitelikli diş hekimliği eğitimini araştırma kültürü ve teknoloji ile birleştiren, akademisyen ile öğrenci arasında güçlü bir iletişimin olduğu öğrenci merkezli bir diş hekimliği fakültesi oluşturmak, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, bilimsel bakışı özümsemiş, insana ve insanlığa saygılı, mesleğine değer katabilen lider hekimler yetiştirmek ve insanlığın ilerlemesine katkı sunan, evrensel düzeyde bilginin üretildiği bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektir.

Vizyon 

Eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda mükemmeliyeti hedefleyen, diş hekimliği alanında yenilik ve teknoloji geliştirmede dünyanın öncü diş hekimliği fakültelerinden biri olmaktır.