Faculty of Dentistry

Quality

İstinye Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi – Kalite Politikası

Diş Hekimliği Fakültesi kalite politikası YÖK Kalite Güvence Sistemi ve İstinye Üniversitesi Kalite Politikası esas alınarak oluşturulmuştur ve aşağıdaki temel ilkelerden oluşmaktadır;
•    YÖK Kalite Güvencesi ve Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitimi (DUÇEP) esaslarına bağlı bir eğitim-öğretim anlayışının benimsenerek ders izlencelerinin ve ders programlarının oluşturulması ve ilgili tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi,
•    Fakültemiz Akademik kadrosunun girişimci, yenilikçi, sürdürülebilir, teknoloji ve ürün odaklı araştırma faaliyetleri gerçekleştirerek teknolojinin ve toplumun gelişimine katkıda bulunması,
•    Fakültenin ve Üniversitenin tüm kaynaklarının verimli kullanılması ve çevreye olan etkinin en aza indirilerek sürdürülebilir bir yapının kurulması ve iyileştirilmesi,
•    Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve klinik hizmet faaliyetlerininin izlenmesi, gözden geçirilmesi, ve ilgili tüm paydaşların memnuniyeti doğrultusunda iyileştirilmesidir.