Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Kadro

Yusuf  Sarıoğlu

Yusuf Sarıoğlu,  Prof. Dr.

CV
Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur (1973). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında 1978 yılında yüksek lisansını, 1982 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Doçentliğini 1987 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında alan Dr Yusuf SARIOĞLU, 1992 yılında Profesör olmuştur. 1992 yılında Kings College of Medicine, London’da araştırmalarına devam etmiştir. Dr. Yusuf SARIOĞLU Cumhuriyet ve Gazi Üniversitelerinde Tıbbi Farmakoloji ABD Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesinde Senato Üyeliği, Sivas ÖSYM ve Açıköğretim Fakültesi İl Sınav Yöneticiliği, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi-Tıbbi Farmokoloji Bölüm Editörlüğü, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Orjinal ilaç Ruhsat Komisyonu Üyeliği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul yeliği, Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi Etik Kurul Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür yardımcılığı ve müdürlüğü yapmıştır. SCI Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde yayınlanan 84 araştırma makalesine 658 atıf almıştır (h-indeksi 15; h-10 indeksi 29).Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bir çok bildirisi bulunmaktadır. Halen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD Başkanlığını yürütmekte ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: NİTRİK OKSİD, HİDROJEN SÜLFİD, EREKTİL DİSFONKSİYON, NÖROFARMAKOLOJİ, NANK SİNİR SİSTEMİ

Temel Alanları: Tıbbi Farmakoloji, 

(1992), "Diyabetoloji Birincilik Ödülü", "Ticari (Özel)", "Lilly-Mustafa Nevzat",
(1992), "Farmakoloji Bilimi Üçüncülük Ödülü", "Ticari (Özel)", "Sandoz",
(1998), "100.Yıl Ulusal Tıp Araştırma Yarışması Mansiyon Ödülü ( Beşincilik)", "Üniversite", "GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ",
(1999), "25. Yıl Bilim Ödülü. (Sağlık Bilimleri Alanında)", "Üniversite", "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ",
(2008), "Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştırma Ödülleri Üçüncülük Ödülü", "Ticari (Özel)", "Novartis",
(2012), "En İyi Poster Ödülü", "Mesleki Dernekler", "Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği",
(1994), "Prof.Dr. Reşat Garan Mansiyon Ödülü ", "Mesleki Dernekler", "Türk Kardiyoloji Vakfı",
(2018), "10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongre Ödülü", "Diğer", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI/", "Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü", "10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresinde", Çalışma Ödülü