Diş Hekimliği Fakültesi

Akademik Kadro

Şirin Kıyıcı

Şirin Kıyıcı,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

2007 yılında Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Şirin Kıyıcı 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda Doktora Programına kabul edilmiştir. 2015 yılında "Seçici Lazer Sinterleme İle Oluşturulan Sabit Bölümlü Protez Krom Kobalt Alt Yapılarının Kenar Uyumlarının İncelenmesi" başlıklı doktora tez çalışmasını tamamlamış olup Doktora (PhD) derecesi almıştır. 2012-2013 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çene-Yüz protezleri ve 3 boyutlu yazıcılar üzerine çalışmıştır. 2018-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı bünyesinde teorik ve klinik pratik eğitimlerinde görev almıştır. 2021 yılında İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır. Türk Diş Hekimleri Birliği üyesidir. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik, bilimsel ve klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: CAD/CAM, İmplant Üstü Protezler

Temel Alanları: Protetik Diş Tedavisi, 

2016 - Sağlık Dergisi
KIYICI ŞİRİN. Çene Eklemi Rahatsızlıkları ve Çözüm Yolları Kursu,